College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en verzorgt de uitvoering van besluiten die de gemeenteraad neemt. Het college is verantwoording schuldig aan de raad. Het college zorgt daarnaast voor de voorbereiding van zaken waarover de raad moet beslissen. Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, financiën, sport en cultuur, maar het gemeentebeleid is een zaak van het college als geheel. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

 • Agenda's B en W

  De agenda's van de wekelijkse vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

 • Besluitenlijst B en W

  De besluitenlijsten van de wekelijkse vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

 • Collegeleden

  Een overzicht van de collegeleden, inclusief hun contactgegevens en portefeuilleverdeling.

 • Spreekuur

  Het college van burgemeester en wethouders houdt iedere dinsdag een uur vrij voor inwoners. Iedereen die dit wil, kan tijdens dit 'spreekuur' een onderwerp onder de aandacht brengen.

 • Werkprogramma 2014-2018

  Het werkprogramma 2014-2018 van het college van burgemeester en wethouders van Middelburg.