College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en verzorgt de uitvoering van besluiten die de gemeenteraad neemt. Het college is verantwoording schuldig aan de raad. Het college zorgt daarnaast voor de voorbereiding van zaken waarover de raad moet beslissen. Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, financiën, sport en cultuur, maar het gemeentebeleid is een zaak van het college als geheel. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

 • Agenda's vergadering B en W

  De agenda's van de wekelijkse vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

 • Besluitenlijsten B en W

  De besluitenlijsten van de wekelijkse vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

 • Oude agenda's en besluitenlijsten B en W

  Wilt u oudere besluitenlijsten of agenda's bekijken? Deze zijn beschikbaar in het webarchief.

 • Collegeleden

  Een overzicht van de collegeleden, inclusief hun contactgegevens en portefeuilleverdeling. De gemeentesecretaris staat het college bij.

 • Spreekuur wethouders

  De wethouders houden iedere dinsdag een uur vrij voor inwoners. Iedereen die dit wil, kan tijdens dit 'spreekuur' een onderwerp onder de aandacht brengen.

 • Werkprogramma LPM, CDA, VVD en SGP

  De coalitie in Middelburg bestaat uit de partijen LPM, CDA, VVD en SGP. Het werkprogramma 2018-2022 heet “Toekomstbestendig Middelburg”. Het programma bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler omvat onder andere de ambities op het gebied van participatie, omgevingsvisie, sociaal domein en duurzaamheid. De tweede pijler is gericht op een structureel duurzaam financieel evenwicht. Tot slot zijn er over een aantal onderwerpen concrete afspraken gemaakt.

 • Openbare betrekkingen collegeleden

  Op deze pagina leest u een overzicht met daarop de openbare betrekkingen van collegeleden in de periode 2018-2022.