Beleidsnota's per categorie

Een overzicht van de beleidsnota's geordend per categorie.

Gemeente Middelburg geeft verschillende beleidsnota's uit, waarin het beleid staat beschreven. Deze nota's vindt u hieronder per categorie. Ze zijn te raadplegen voor zover de nota's op dit moment digitaal beschikbaar zijn. De lijst wordt verder uitgebreid, zodat op termijn alle nota's te bekijken zijn.

 

Planning en control, begroting, burgerjaarverslag

 

Algemeen bestuur

 

Veiligheid

 

Mobiliteit

 

Jeugd en onderwijs

 

Maatschappelijke participatie en zorg

 

Vrije tijd en imago, kunst en cultuur

 

Milieu

 

Wonen, woonomgeving

 

Economie

 

 

 Rekenkamer