Beleidsnota's

Gemeente Middelburg geeft verschillende beleidsnota's uit, waarin het beleid staat beschreven. De nota's zijn geordend op categorie.

Gemeente Middelburg geeft verschillende beleidsnota's uit, waarin het beleid staat beschreven. Deze nota's vindt u hieronder per categorie. Ze zijn te raadplegen voor zover de nota's op dit moment digitaal beschikbaar zijn. De lijst wordt verder uitgebreid, zodat op termijn alle nota's te bekijken zijn.

 

Planning en control, begroting

Algemeen bestuur

Veiligheid

Mobiliteit

Jeugd en onderwijs

Maatschappelijke participatie en zorg

Vrije tijd en imago, kunst en cultuur

Milieu

Wonen, woonomgeving

Economie

 Rekenkamer