De energieprijzen zijn de laatste maanden erg gestegen en stijgen nog steeds. Iedereen betaalt daardoor meer voor gas en elektriciteit. Steeds meer mensen hebben moeite om hun energierekening te betalen. Daarom krijgen mensen met een laag inkomen extra geld van de overheid. Dit noemen we een energietoeslag. Het bedrag is € 800.

Inmiddels hebben al meer dan 4500 huishoudens op Walcheren met een laag inkomen de Energietoeslag via Orionis Walcheren gekregen.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van 800 euro. Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit.

Voor wie is die 800 euro bedoeld?

U heeft recht op de energietoeslag als uw inkomen rond het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of u een uitkering, salaris of pensioen heeft.

Nog niet aangevraagd?

Heeft u een laag inkomen en nog geen energietoeslag aangevraagd? Vraag deze dan alsnog aan bij Orionis Walcheren. Dit kan tot 30 november 2022.

Weet u niet zeker of u recht hebt op de 800 euro? Neem dan gerust even contact met Orionis Walcheren via 0118 43 27 00. U kunt ook een vragenlijst invullen op de website van Orionis om erachter te komen of u in aanmerking komt voor de toeslag.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen nodig hebben om te leven. Mensen die huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen, hebben vaak een inkomen dat op of net boven het sociaal minimum is.

Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Kijk op de website van Orionis Walcheren bij Energietoeslag hoe hoog uw inkomen mag zijn.

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om uw netto-inkomen in januari 2022. Dat is dus wat u (en als u die heeft: uw partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft ontvangen. Als inkomen telt mee:

  • Loon
  • Uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
  • AOW en aanvullend pensioen
  • Inkomen uit eigen onderneming
  • Inkomen uit verhuur
  • Partneralimentatie

Belastingvrij

De energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent dat het bedrag geen gevolgen heeft voor de toeslagen van de Belastingdienst zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of de kinderopvangtoeslag. U krijgt de energietoeslag er gewoon bij.

Heeft u problemen met betalen van uw energierekening?

Zoek dan op tijd hulp. Bijvoorbeeld door dit met uw energieleverancier te bespreken, of een betalingsregeling af te spreken.

U kunt ook contact opnemen met Orionis Walcheren via 0118 43 27 00 of Maatschappelijk Werk Walcheren.

Ook bent u van harte welkom bij het Inloopuur Geldzorgen. Dat is iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in ZB (Openbare Bibliotheek) in Middelburg.