Huishoudelijke hulp

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp. De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen hebben hun beleid aan deze uitspraken getoetst. De gemeenten gaan het beleid aanpassen. Zij streven ernaar om het nieuwe beleid met ingang van 1 januari 2017 in te voeren.

Voor de periode tot 1 januari 2017 blijft Porthos bij meldingen huishoudelijke hulp dezelfde zorgvuldige werkwijze hanteren als voorheen. Porthos houdt daarbij rekening met de uitspraken van de rechter. Ook in de nog lopende
bezwaarprocedures.
 
Inwoners die menen aanspraak te kunnen maken op maatschappelijk ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp, kunnen zich melden bij Porthos via (088) 751 40 00. Mailen kan ook: info@porthos.nl.