Zorg en Welzijn

De gemeente Middelburg wil dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen aan de samenleving. Soms heeft u daar hulp bij nodig: bij ouderdomsklachten, een lichamelijke handicap, het herstellen van een operatie of moeilijkheden thuis. U kunt eerst een beroep doen op mensen in uw eigen omgeving. Als dat niet voldoende is dan moet u terug kunnen vallen op de gemeente. Dat is een wettelijke taak van de gemeente, die is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Porthos

  Er is sinds 2015 veel veranderd op het gebied van zorg en ondersteuning. We doen meer en helpen elkaar meer. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven in uw eigen omgeving.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein (ADS) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college en zij vertegenwoordigt de inwoners van Middelburg.

 • Verandering in de zorg

  Alle gemeenten hebben per 1 januari 2015 de regie gekregen over allerlei taken op het gebied van zorg en ondersteuning: ondersteuning en begeleiding van (zorgbehoevende) mensen, zorg voor de jeugd, (passend) onderwijs, participeren op de arbeidsmarkt (participatiewet). Deze overheveling van regie noemen we 'decentralisaties'.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Soms heeft u daar hulp bij nodig: bij ouderdomsklachten, een lichamelijke handicap, het herstellen van een operatie of moeilijkheden thuis. U kunt eerst een beroep doen op mensen in uw eigen omgeving. Als dat niet voldoende is, kunt u hulp krijgen via de Wmo.

 • Aangepast vervoer

  Als u problemen heeft om zich te verplaatsen, kan Porthos u wellicht helpen bij het vinden van een gepaste vervoersoplossing.

 • Huishoudelijke hulp

  Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp. De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen hebben hun beleid aan deze uitspraken getoetst. De gemeenten gaan het beleid aanpassen. Zij streven ernaar om het nieuwe beleid met ingang van 1 januari 2017 in te voeren.

 • Rolstoel

  Als u een rolstoel of andere middelen nodig heeft omdat u moeilijk loopt, kan Porthos u wellicht verder helpen.

 • Servicebus

  De Servicebus biedt extra service ten opzichte van de lijndienstbus. Hij is kleiner, maar comfortabeler en u kunt gemakkelijker in- en uitstappen.

 • Subsidie

  Gemeente Middelburg verleent subsidies aan instellingen die in het gemeentelijk belang activiteiten uitvoeren op het gebied van stedelijk sociaal beleid.

 • Woningaanpassing

  Wanneer u problemen heeft met bewegen in uw huis, kan er in samenwerking met Porthos mogelijk een oplossing worden gevonden.

 • Woonservicezones

  Gemeente Middelburg biedt woonservicezones voor ouderen en gehandicapten aan, in een doorsnee woonomgeving.