(Ver)bouw en onderhoud

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet. Sinds 1 oktober 2010 zijn de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Daarmee zijn ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Voor meer informatie en het digitaal aanvragen van een vergunning zie:

Vergaderdata Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit

Het is altijd raadzaam om vooraf een kwaliteitsadvies te vragen bij het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit. Het Adviesteam vergadert in 2016 op en 8 en 29 december. In 2017 vergadert het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit op 19 januari, 9 februari, 2 en 23 maart, 13 april, 4 en 24 mei, 15 juni, 6 en 27 juli, 17 augustus, 7 en 28 september, 19 oktober, 9 en 30 november en op 21 december.

Kijk ook bij Ruimtelijke Kwaliteit voor meer informatie en het raadplegen van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016 (pdf, 3,6 MB) + Bijlagen (pdf, 2,9 MB) + Overzichtskaart (pdf, 5,6 MB) + Terrassenbeleid 2016 (pdf, 7,5 MB).

Tip: indien u verbouwplannen heeft, denkt u dan ook aan de gevolgen voor de buren. Problemen kunt u voorkomen door tijdig met uw buren te praten.
 
Zie ook:
Aanvraag- en flitsformulieren bouwen en wonen
(Ver)Bouwplannen en uw buren
Het archeologische proces bij bouwplannen
Beschermd Stadsgezicht
Energiebesparing particuliere koopwoningen
Ruimtelijke Kwaliteit
Bodeminformatie bij kopen van huis of grond
Beleidsregel bepalen bouwkosten (pdf, 275 kB)
Bouwkosten t.b.v. berekeningen voor de bouwleges 2015 (pdf, 155 kB)
Folder duurzaam (ver)bouwen in gemeente Middelburg (pdf, 559 kB)
Folder wonen zonder energierekening, het kan (pdf, 295 kB)
Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016 (pdf, 3,6 MB) + Bijlagen (pdf, 2,9 MB) + Overzichtskaart (pdf, 5,6 MB) + Terrassenbeleid 2016 (pdf, 7,5 MB)