Bestemmingsplannen

 • Wat is een bestemmingsplan?

  Een bestemmingsplan is een beleidsstuk waarin de gemeenteraad de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een gebied vastlegt. Met andere woorden: het plan beschrijft wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Het plan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een sportcomplex is toegestaan of bijvoorbeeld een camping of manege. Ook wordt geregeld waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen.

 • Geldende plannen

  Hier staat een overzicht van de geldende plannen, met uitleg en bijbehorende documenten en kaarten.

 • Plannen in procedure

  Hier staat een overzicht van de plannen in procedure, met uitleg en bijbehorende documenten en kaarten.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Op deze pagina wordt uitgelegd op welke manieren afgeweken kan worden van een bestemmeingspland: het planbesluit, de buitenplanse ontheffing, binnenplanse ontheffing en een tijdelijke ontheffing.

 • Planschade

  Op deze pagina leest u wat planschade is, wanneer het ingediend kan worden en hoe deze procedure verloopt.

 • Procedure

  Voordat een bestemmingsplan in werking kan treden, moet een procedure doorlopen worden. Deze procedure staat beschreven in de Wet ruimtelijke ordening. Op deze pagina staan de verschillende stappen in deze procedure.