Wonen en verbouwen

 • Wijken en dorpen

  In de gemeente Middelburg zijn elf wijken te onderscheiden met allemaal een eigen identiteit. Ook heeft iedere wijk zijn eigen voorzieningen, zoals sportverenigingen, winkelcentra en scholen. Per wijk is aangegeven welke voorzieningen er zijn. Verder kunt u hier de wijkplannen, contactgegevens en informatie over de wijktafels vinden.

 • Wonen in Middelburg

  Middelburg is een aantrekkelijke stad om in te wonen. Of het nu in de historische binnenstad of in de nieuwe wijken is. In Middelburg zijn allerlei soorten woningen te vinden: van een monumentenpand aan een gracht tot een waterwoning in de nieuwbouwwijk Veersepoort. Middelburg telde op 30 december 2016 48.078 inwoners.

 • Monumenten

  Middelburg is een monumentenstad met klassieke panden waarin wordt gewoond, geleefd en gewerkt.

 • Verhuizen

 • Bestemmingsplannen

 • Gebiedsvisies

  Door de gemeente wordt gewerkt aan verschillende gebiedsvisies. Op gemeentelijk niveau is er de kwaliteitsatlas.

 • Planschade

 • Projecten woningbouw

  Op diverse plaatsen in de gemeente Middelburg worden nu of in de toekomst woningen gebouwd. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende locaties waar momenteel wordt gebouwd of die nog in ontwikkeling zijn.

 • (Ver)bouw en onderhoud

 • Waterloket

  Op het waterloket vindt u alles over riolering, hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater.

  De gemeente is eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van water en riolering. Met de wet gemeentelijke watertaken is dit ook zo in de regelgeving vastgelegd. Met dit waterloket geeft de gemeente invulling aan haar aanspreekfunctie voor bewoners en bedrijven voor zaken die betrekking hebben op water en riolering. Daarnaast dient het waterloket ook als meldpunt voor klachten en storingen die betrekking hebben op water en riolering.