Fonds cultuur, sport en onderwijs

Met een laag inkomen is het vaak moeilijk om genoeg geld vrij te maken voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied. Dit geldt ook voor mensen die werken. Via het fonds Cultuur, sport en onderwijs kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.

Waar gaat het om en voor wie?

Naar een concert, een lidmaatschap of een dagje uit? Dit zijn zo maar een paar voorbeelden. Andere voorbeelden zijn:

  • lidmaatschapskosten voor verenigingen
  • lesgelden voor hobby’s en sporten
  • let op: kinderen kunnen ook gebruik maken van het Jeugdsportfonds of van het Jeugdcultuurfonds).
  • abonnementsgeld voor de bibliotheek
  • evenementen en attracties
  • zwembadkaarten
  • toneel-, theater- en bioscoopbezoek
  • abonnementskosten van een krant
  • abonnementskosten internet

Hoogte bedrag

Per persoon van 18 jaar en ouder geldt een maximale vergoeding uit het declaratiefonds van € 115,- per jaar. Voor kinderen die basisonderwijs volgen geldt een maximum van € 140 per jaar. Voor kinderen die voortgezet onderwijs volgen, geldt  een maximum van € 260 per jaar.

Voorwaarden en aanvragen?

Als u meer wilt weten over dit fonds ga dan naar de website van Orionis Walcheren of bel naar 0118 432700. U vindt daar ook meer informatie over andere regelingen als u kosten heeft die u niet kunt betalen.