Werk en inkomen

 • Bijstand en inkomen

  Het lukt u niet om met werk in een inkomen te voorzien? Of uw inkomen is te laag of u ontvangt geen andere uitkering? Dan kunt u een beroep doen op de Participatiewet.

 • Armoedebestrijding

  Gemeente Middelburg kent verschillende regelingen om armoede te bestrijden.

 • UWV

  UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden zij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Zij voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Middelburg kent een collectieve verzekering voor inwoners die vrijwilligerswerk verrichten. Voor een sportclub, als buddy voor een zieke of als klaar-over om kinderen veilig over te laten steken.

 • Europees Sociaal Fonds (ESF)

  In januari 2014 vroeg de gemeente Goes ESF-subsidie aan voor uitvoering van activiteiten gericht op voorkoming en bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Zeeland. De arbeidsmarktregio Zeeland bestaat uit alle dertien Zeeuwse gemeenten (Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen).

 • Bereken uw recht

  Met het (landelijke) programma 'Bereken uw Recht' kunt u zelf uitrekenen of u gebruik kunt maken van een regeling wanneer u een laag inkomen hebt. In het programma zijn landelijke en gemeentelijke regelingen opgenomen.

 • Formulierenbrigade

  Veel mensen zijn niet op de hoogte van de regelingen en voorzieningen waar ze recht op hebben. Of vinden ze het moeilijk om deze aan te vragen. Hierdoor laten de mensen geld liggen waar ze mogelijk recht op hebben. Dat is zonde, zeker als u een laag inkomen hebt. Juist dan hebt u deze voorzieningen nodig.