Parkeervergunning voor bedrijven (bedrijvenvergunning)

Bedrijven die binnen het gebied van het betaald parkeren zijn gevestigd, kunnen een parkeervergunning kopen. De gemeente verstrekt per belastingobject maximaal twee vergunningen, geldig voor het parkeren op parkeerplaatsen in de tariefzone 2.

Kaart en straatnamen tariefzones 1 en 2 (pdf, 1,3 MB)

Voorwaarden

Het kenteken moet staan op naam van:

  • het bedrijf danwel;
  • de directeur zoals vermeld in het uittreksel van de kamer van koophandel danwel;
  • de bedrijfsleider, blijkende uit een schriftelijke verklaring van het bedrijf.
  • Als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (bedrijf), de directeur of bedrijfsleider staat omdat er sprake is van een huur- of leasevoertuig, dan moet een werkgeversverklaring worden overlegd.

Kosten

De kosten zijn in 2017 € 237,00 per jaar voor de eerste vergunning (€ 19,75per maand).
Het tarief voor de tweede vergunning is € 474,00 per jaar (€ 39,50 per maand).

Aanvraag

Een parkeervergunning voor bedrijven vraagt u aan:

Aan het loket

U kunt zich melden bij de balie.