Meldingen

Steeds meer meldingen kunt u online doen. Klachten, verloren en gevonden voorwerpen en meldingen over de openbare verlichting.

Melding doen

U kunt direct melding doen over:

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Heeft u last van iets in de openbare ruimte? Is er iets kapot, is er sprake van overlast, of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente.

U kunt een melding doen over de volgende categorieën:

Gladheid (ijs, sneeuw, olie etc.) Ondergelopen straat (verstopte afvoet of put)
Putdeksel verdewenen, kapot of staat open Verkeersbord of paal platgereden
Wegdek - bestrating direct gevaar Overig

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Gevaarlijke situatie of spoedeisende zaak

Is er sprake van een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak? Meld dit dan altijd telefonisch, tel. 14 0118. Dan kan de gemeente zo snel mogelijk actie ondernemen.