Forensenbelasting

 

 Logo Schouwen-DuivelandLogo MiddelburgLogo gemeente VeereLogo Vlissingen

Heeft u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin tot uw beschikking, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen.

Kosten

De tarieven in 2017:

Gemeente Middelburg

Het tarief forensenbelasting bedraagt 1,958 promille van de WOZ-waarde
met een minimum per woning van                                                                         € 153,00

Gemeente Vlissingen

Het tarief forensenbelasting bedraagt per woning                                              € 853,53

Gemeente Schouwen-Duiveland

Voor een woning met een WOZ waarde lager of gelijk aan € 51,742              € 229,80
Voor een woning met een WOZ waarde hoger dan € 51,742                            €   84,90
vermeerderd met 0,2795% van de WOZ waarde.

Gemeente Veere

De forensenbelasting bedraagt 0,2357% van de WOZ waarde.

Aanvraag

Als u het niet eens bent met uw aanslag biljet kunt u zowel digitaal als schriftelijk uw bezwaar indienen.

Meer informatie