Proef 2 Stromenwijk en 't Zand

De hoeveelheid afval die in de grijze container terechtkomt, moet de komende jaren verminderen. Om dit voor elkaar te krijgen is verandering van de afvalinzameling noodzakelijk. Om te bepalen wat de beste inzamelwijze is, zijn we gestart met drie proeven. Een van de proeven wordt gehouden in de Stromenwijk en 't Zand.

De proef is 1 november 2016 gestart en liep tot en met april 2017. In deze periode heeft de gemeente informatie ingezameld om te proef goed te kunnen beoordelen. U blijft nu deze manier van afvalinzameling hanteren tot de gemeenteraad een besluit neemt over de nieuwe afvalinzameling eind 2017.

Ondergrondse container Westerscheldeplein vrij toegankelijk

De ondergrondse container voor plastic verpakkingen & drankkartons (PD-afval) aan het Westerscheldeplein zal voor iedereen toegankelijk blijven. Voor het gebruik van deze container is geen sleutelhanger nodig.

Laagbouw

Heeft u nu eigen containers? Dan geldt voor u het volgende:

De huidige container voor restafval is verdwenen. Deze container gebruiken we voor het inzamelen van plastic verpakkingen en lege drankkartons.

U heeft twee containers;

  1. een container voor uw groente-, fruit- en tuinafval
  2. een container voor plastic verpakkingen en lege drankkartons.

Deze containers worden 1x per 2 weken voor u geleegd.

Bekijk de afvalkalender Stromenwijk en 't Zand 2017 (pdf, 915 kB)

Het restafval, dat na goed afval scheiden nog overblijft, kunt u wegbrengen naar een ondergrondse container bij u in de buurt (pdf, 3,3 MB)

Woont u in laagbouw, maar heeft u geen eigen afvalcontainers? Dan geldt voor u dezelfde wijziging als voor de hoogbouw. Wat er voor u verandert, leest u hieronder.

Hoogbouw

Woont u in de hoogbouw?

  • Uw plastic verpakkingen en lege drankkartons (PD) zamelt u gescheiden in en brengt u weg naar een ondergrondse PD-container bij u in de buurt.
  • Voor uw groente- en fruitafval kunt u een gft-container aanvragen. Dit kan alleen als u de container kunt plaatsen op uw eigen terrein. Bijvoorbeeld in uw berging of, als u beneden woont, in uw tuin.
  • Het restafval wat, na goed afval scheiden nog overblijft, brengt u weg naar een ondergrondse container bij u in de buurt (pdf, 3,3 MB)

Kaartjes

Bekijk de overzichtskaart van de Stromenwijk en 't Zand. De proef vond plaats in het gearceerde deel. U kunt inzoomen zodat straatnamen ook leesbaar worden.

Meer informatie

Wij informeren u over de proef. Dit doen wij middels (nieuws-) brieven, de website en Facebookpagina van de gemeente, een informatieavond en bezoeken aan uw wijk. In de Stromenwijk en 't Zand zijn een bewonersbrief en twee nieuwsbrieven bezorgd.

Informatiebijeenkomst

In het begin van de proef hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden op 27 september, 4 en 12 oktober.

Bekijk de presentatie (pdf, 1 MB) en een overzicht van de belangrijkste punten (pdf, 206 kB).

Heeft u nog vragen over de proef? Dan kunt u deze stellen via Facebook of per e-mail afvalapart@middelburg.nl.

Website

Op de webpagina www.middelburg.nl/afvalapart houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en hier kunt u veelgestelde vragen terugvinden.  

Facebookpagina

Volgt u de Facebookpagina van de gemeente Middelburg al? Wij raden u aan dit te doen om goed op de hoogte te blijven. Op de Facebookpagina kunt u uw vragen stellen over de proeven, maar ook vragen, antwoorden, en tips van andere deelnemers bekijken.

E-mail

Vragen kunt u tevens stellen via afvalapart@middelburg.nl

Meedenken? Ja, graag!

Nu de proef is beëindigd willen wij nog graag van u weten hoe u denkt dat de afvalinzameling van de toekomst eruit ziet. We bezorgen op 1 en 3 juli een brief met vragenlijst huis aan huis. Wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen met de proef. Daarom laat van u horen en vul aub de vragenlijst in. Dat kan tot 16 juli 2017, op papier of via internet. De uitleg voor het invullen van de vragenlijst via internet staat in de brief (pdf, 501 kB)
Alvast hartelijk dank voor het invullen.