Proef 1 Arnemuiden Noord

De hoeveelheid afval die in de grijze container terechtkomt, moet de komende jaren verminderen. Om dit voor elkaar te krijgen is verandering van de afvalinzameling noodzakelijk. Om te bepalen wat de beste inzamelwijze is, zijn we gestart met drie proeven. Een van de proeven wordt gehouden in Arnemuiden Noord.

Tijdelijke aanpassing inzamelschema restafval

Vanaf 18 juli tot en met 30 augustus 2017 wordt de restafvalcontainer in Arnemuiden Noord (gebied ten noorden van de spoorlijn) eens in de 2 weken geleegd. Lees meer over deze tijdelijke aanpassing.

Wijziging proefperiode Arnemuiden Noord

Om de proef met een derde rolcontainer in Arnemuiden Noord goed te kunnen evalueren, heeft het college besloten om de proef te verlengen. De proef is gestart op 1 oktober en zal duren tot 1 september 2017. Door de proef ook in de warme zomermaanden (met mogelijk extra geur en (fruit-) vliegjes) uit te voeren, kunnen deze ervaringen meegenomen worden in de eindevaluatie.

Wat verandert er voor u?

U krijgt een extra container voor plastic verpakkingen en lege drankkartons. In totaal heeft u dan drie containers;

  1. Een container voor uw groente, fruit en tuinafval. Deze container legen wij, zoals gebruikelijk, elke 2 weken.
  2. Een container voor plastic verpakkingen en lege drankkartons. Deze container legen wij elke 4 weken.
  3. Een container voor restafval. Na het goed scheiden van uw afval houdt u maar weinig restafval over. Het elke 4 weken legen van de container voor restafval is dan ook voldoende.

Tijdelijke aanpassing inzamelschema restafval van 18 juli tot en met 30 augustus

Vanwege klachten uit Arnemuiden-Noord wordt het restafval dit gebied tijdelijk vaker opgehaald.
In de normale situatie wordt de restafvalcontainer eens in de 4 weken geleegd. Vanaf 18 juli tot en met 30 augustus wordt de container tijdelijk eens in de 2 weken geleegd.
Op deze manier komt de gemeente tegemoet aan klachten van bewoners over stank en maden in het afval.

Wanneer wordt mijn restafvalcontainer geleegd in de zomermaanden?
Het restafval wordt in uw wijk op de volgende dagen ingezameld:
Dinsdag 18 juli (extra inzameldag)
Woensdag 2 augustus (reguliere inzameldag)
Dinsdag 15 augustus (extra inzameldag)
Woensdag 30 augustus (reguliere inzameldag)

Op alle dagen biedt u de restafvalcontainer aan vóór 7.30 uur, zoals u gewend bent.
Na 1 september wordt u restafvalcontainer weer eens in de 4 weken geleegd. In de afvalkalender leest u om welke data het gaat.

Zelf maden en stank voorkomen
Met een paar simpele  tips kunt u stank en maden in uw container voorkomen.
Lees bijvoorbeeld de nieuwsbrief nog een keer. Hier staan een aantal tips voor u op een rij.

Planning; enkele belangrijke data

De proef start 1 oktober 2016 en loopt tot en met september 2017. In deze 11 maanden verzamelt de gemeente informatie over de proef om deze te kunnen beoordelen. U blijft de 3 containers ook na september 2017 gebruiken. Dat blijft zo totdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de nieuwe afvalinzameling.

Wat is Arnemuiden Noord?

Bekijk de overzichtskaart van Arnemuiden (pdf, 535 kB). Het gearceerde deel is de proefwijk Arnemuiden Noord. U kunt inzoomen zodat straatnamen ook leesbaar worden.

Meer informatie

Wij informeren u over de proef in uw wijk. Dit doen wij via;

Nieuwsbrieven

U ontvangt tijdens de proef drie nieuwsbrieven per post. De eerste nieuwsbrief (pdf, 4,4 MB)  heeft u begin september ontvangen. Hierin vindt u alle informatie over de proef. De tweede nieuwsbrief (pdf, 397 kB) heeft u halverwege de proef ontvangen. De laatste nieuwsbrief ontvangt u na afloop van de proef.

Informatiebijeenkomst

In het begin van de proef heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden op 21 september. U kunt de presentatie (pdf, 1,1 MB) bekijken. U kunt ook een overzicht van de gestelde vragen inclusief antwoorden (pdf, 194 kB) bekijken.
Heeft u de informatiebijeenkomst gemist en nog vragen over de proef? Deze kunt u stellen op de Facebookpagina van de gemeente, per e-mail afvalapart@middelburg.nl of door te bellen met het algemene nummer 14 0118.

Website

Op de webpagina www.middelburg.nl/afvalapart houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en u vindt hier veelgestelde vragen.

Facebook pagina

Volgt u de Facebookpagin van de gemeente Middelburg al? Wij raden u aan dit te doen om goed op de hoogte te blijven. Op de Facebookpagina kunt u vragen stellen over de proeven, maar ook antwoorden, tips en ervaringen van andere deelnemers bekijken.

E-mail

Vragen kunt u stellen via afvalapart@middelburg.nl

Meedenken? Ja, graag!

In 2016 en 2017 vinden drie proeven plaats. De proef waar u aan deelneemt is één van de drie proeven. Om deze proeven goed te kunnen beoordelen is uw mening belangrijk. U heeft halverwege de proefperiode een vragenlijst ontvangen. En via Facebook en per e-mail horen wij graag van u.