Oud papier/grofvuil/glas/textiel/klein chemisch afval/elektronisch afval

Informatie over het inzamelen van deze verschillende soorten afval

Oud papier

Iedere maand wordt oud papier opgehaald. Wanneer bij u? (pdf, 889 kB)

Grofvuil

Dit kan gratis naar de milieustraat worden gebracht. Op de website van de ZRD staan de openingstijden.

De gemeente vraagt een vergoeding van 38,57 euro voor het ophalen van 1 m³ grof huishoudelijk afval en 38,57 euro voor de volgende m³. Het vragen van een vergoeding dient een dubbel doel. Enerzijds wil de gemeente het gescheiden inzamelen van grof huishoudelijk afval bij de milieustraat bevorderen en anderzijds wil men de kosten van het ophalen grotendeels dekken.

Onder grof huishoudelijk afval worden zaken verstaan als meubels, bruin- en witgoed, bouw- en sloopafval en tuinafval. Chemisch afval, asbest, grond, bielzen, brommers en autobanden vallen niet onder de noemer van grof huishoudelijk afval en wordt dus niet opgehaald door de gemeente.

Als u het grof huishoudelijk afval wilt laten ophalen door de gemeente kunt u hier een afspraak over maken, door te bellen naar 14 0118.

Glas

In wijken en dorpskernen staan glascontainers. Het glas dient op kleur te worden gescheiden: wit en bont. Bekijk waar de containers in uw wijk staan op de kaart (pdf, 3,5 MB) of op straatnaam (pdf, 26 kB)

Textiel

In wijken en dorpskernen staan containes voor textiel. Bekijk waar de containers in uw wijk staan op de kaart (pdf, 3,5 MB)

Klein chemisch afval

Chemisch afval, zoals verfresten, batterijen, (bepaalde) spuitbussen, medicijnen, enzovoort, moet u apart verzamelen. Dit kan gratis ingeleverd worden bij de milieustraat.

Zie ook

Elektronisch afval

Afgedankte elektronische apparatuur zoals computers, telefoons, televisies, radio’s, scheerapparaten, koelkasten, vriezers, etcetera kan op de milieustraat worden aangeboden. De containers met het elektronisch afval worden naar een sorteercentrum gebracht. Daar wordt de container leeg gehaald en wordt alle apparatuur op soort gesorteerd. Na sortering wordt de appartuur naar erkende bedrijven gebracht om het zoveel als mogelijk te recyclen.