Grofvuil

Grofvuil kan gratis naar de milieustraat worden gebracht. Voor het ophalen van grofvuil vraagt de gemeente een vergoeding.

Deze vergoeding bedraagt 38,57 euro voor het ophalen van 1 m³ grof huishoudelijk afval en 38,57 euro voor de volgende m³. Het vragen van een vergoeding dient een dubbel doel. Enerzijds wil de gemeente het gescheiden inzamelen van grof huishoudelijk afval bij de milieustraat bevorderen en anderzijds wil men de kosten van het ophalen grotendeels dekken.

Op de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst staan de openingstijden van de milieustraat.

Voorwaarden

Onder grof huishoudelijk afval worden zaken verstaan als meubels, bruin- en witgoed, bouw- en sloopafval en tuinafval. Chemisch afval, asbest, grond, bielzen, brommers en autobanden vallen niet onder de noemer van grof huishoudelijk afval en wordt dus niet opgehaald door de gemeente.

Aanvraag

Als u het grof huishoudelijk afval wilt laten ophalen door de gemeente kunt u hier een afspraak over maken, door te bellen naar 14 0118.