Schilderij ‘Gezicht op Antwerpen’ verhuist naar Museum aan de Stroom

Gemeente Middelburg heeft sinds 1951 van het Rijksmuseum Amsterdam in bruikleen het schilderij ‘Gezicht op Antwerpen’ uit 1636 (hoogte 197,5 cm, breedte 367 cm). Het hangt in de voorhal van het stadhuis van Middelburg. Vorig jaar heeft het Museum aan de Stroom in Antwerpen dit schilderij in bruikleen gevraagd. Het Rijksmuseum heeft de bruikleen aan gemeente Middelburg opgezegd.

Als tijdelijke vervanging komt op de plaats van het schilderij mogelijk het schilderij ‘Schepen op de rede van Veere in 1651’ door de Middelburgse meester Philips van Macheren te hangen. Gemeente Veere moet hier nog een besluit over nemen.

In de loop van juli zal het schilderij ‘Gezicht op Antwerpen’ verhuizen.  Over de exacte datum wordt nog overlegd met het Rijksmuseum.