Samenwerking Porthos

Het college van de gemeente Middelburg heeft met verbazing kennisgenomen van de raadsvoorstellen van de gemeenten Veere en Vlissingen. Hierin staat dat de gemeente Middelburg eenzijdig heeft besloten om uit de huidige samenwerking te treden. Wij willen benadrukken dat de gemeente Middelburg niet uit de Walcherse samenwerking is gestapt en dat wij dit ook niet van plan zijn. Samenwerken met de gemeenten Veere en Vlissingen binnen Porthos blijft het uitgangspunt.

De gemeenteraad heeft besloten om model 2 vast te stellen als richting voor de hervorming van de uitvoering van taken binnen de Jeugdwet en WMO. De raad heeft het college de opdracht gegeven om met de gemeenten Veere en Vlissingen te overleggen over de werkwijze en samenwerkingsvorm van Porthos alsmede over de herijking van de pentekening. Dit is de afgelopen maanden ook gebeurd, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Wij zullen zo spoedig mogelijk wederom in overleg treden met de gemeente Veere en Vlissingen om voor iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen in deze kwestie.