Pilot vroegsignalering huurschulden succesvol

In de periode van 1 juni 2016 tot met 31 december 2016 hebben Orionis Walcheren, Porthos en Woongoed Middelburg nauw samengewerkt om de effecten van vroegsignalering bij huurschulden te onderzoeken en hiervoor een integrale aanpak te ontwikkelen.

Huurders met een huurschuld van gemiddeld twee maanden zijn besproken in een vroegsignaleringsteam. Hiermee zijn vierenzestig huishoudens bereikt. Er is niet alleen gekeken naar de huurschuld maar ook naar andere schulden en/of problemen in andere ‘leefgebieden’.

De resultaten zijn, zowel in maatschappelijk als financieel opzicht positief. Gedurende de pilot is het saldo van de huurachterstand met bijna € 70.000 teruggelopen. Het aantal huurders met een huurachterstand van meer dan drie maanden is afgenomen; van drieënzeventig naar achtenvijftig. Drieënvijftig van de vierenzestig tijdens de pilot bereikte huurders, vielen na twee maanden niet in herhaling.

Ook het aantal ontruimingen was lager; werden er in 2015 nog zestien woningen in verband met huurschuld ontruimd, in 2016 blijft dit beperkt tot vijf.

Naast dat de huurder hier mee geholpen is, scheelt dit in de kosten voor de corporatie en de maatschappij. Ander voordeel van de preventieve aanpak is het ontwikkelen van een integrale werkwijze. Professionals weten elkaar hierdoor makkelijker te vinden en kunnen voorkomen dat de situatie van een huurder verslechtert.

De resultaten van de pilot zijn aanleiding om de mogelijkheden tot het uitrollen van deze aanpak bij andere Walcherse corporaties en eventueel ook energieleveranciers, zorgverzekeringen en Sabewa te bekijken.