Mogelijk minder WMO-vervoer en leerlingenvervoer 11 oktober

Landelijk vindt er naar verwachting woensdag 11 oktober 2017 een staking plaats van FNV Taxi (voor meer loon). Op dit moment is niet duidelijk wat dit betekent voor het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer in de gemeente Middelburg. Mogelijk zijn er bij de vervoerder TCR minder chauffeurs aan het werk waardoor niet alle ritten doorgang vinden. De gemeente Middelburg heeft hier geen invloed op, maar wil mensen hierop attenderen zodat ze rekening kunnen houden met een beperkte dienstverlening. Scholen en ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer zijn hierover geïnformeerd.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van mensen te bevorderen, zodat men zelfstandig deel kan nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Mensen die zich niet (zelfstandig) kunnen verplaatsen in de lokale omgeving moet de gemeente een oplossing bieden. De gemeente kijkt daarbij per individu eerst naar eigen oplossingen, oplossingen in het netwerk of algemene voorzieningen zoals openbaar vervoer. Als dit geen opties zijn, kan men gebruik maken van collectief vervoer per taxi, het zogenaamde Wmo-vervoer.

Gemeenten hebben ook de wettelijke plicht aan leerlingen van scholen voor primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs vervoer aan te bieden en te bekostigen wanneer dit onderwijs niet in de (onmiddellijke) omgeving van de leerling wordt aangeboden. Het doel van deze regeling is de toegankelijkheid van onderwijs op grond van religie, levensbeschouwing of functiebeperking te waarborgen. De Gemeentelijke vervoerscentrale regelt dit vervoer.