Inbrekers gaan niet met vakantie

De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie zijn of dagjes uit ondernemen. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn.

Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk dat bewoners deze tips opvolgen:

  • Op vakantie? Licht de buren in
    Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en deze een bewoonde indruk geven. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen. Overburen zien meer van uw woning dan buren naast u.
  • Bel 112 bij verdachte situaties
    Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct de politie via telefoonnummer 112 moeten bellen. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
  • Voor de thuisblijvers; let op insluipers
    Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen doen of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.
  • Meer inbraakpreventietips

Naast deze tips, blijft het natuurlijk van belang om te zorgen voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en het ® teken. Vraag hierover advies aan een PKVW-bedrijf. Een lijst met erkende PKVW-bedrijven kunt u vinden op de website: www.politiekeurmerk.nl.