Uitreiking getuigschrift Carnegiefonds

Burgemeester Harald Bergmann overhandigde op donderdag 8 juni in het stadskantoor een loffelijk getuigschrift van het Carnegiefonds aan Rosa Cacace.

De Middelburgse Rosa redde in de zomer van 2016 het leven van haar moeder die ernstig letsel op liep na een val in huis. Rosa was toen 4,5 jaar en belde 112. Ambulancepersoneel en politieagenten gingen naar het huis, waar het meisje hen opwachtte, terwijl ze de meldkamer aan de lijn had.

Burgemeester Harald Bergmann en de politie hebben Rosa voorgedragen bij de Stichting Carnegie Heldenfonds. Wie vindt dat iemand een redding met gevaar voor eigen leven heeft verricht òf met gevaar voor eigen lijf en goed voor een ander in de bres is gesprongen, kan diegene voordragen. Voor jeugdigen geldt niet dat ze zelf (levens)gevaar moeten hebben gelopen. Zij krijgen een loffelijk getuigschrift en worden beloond met een herinneringsgeschenk.

Als dank voor haar heldhaftige optreden kreeg Rosa eerder al een Middelburgse penning van de burgemeester.