Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • Waterlicht op de Markt

  Begin november wordt de Markt vier avonden lang betoverd door een fata morgana van licht. Van 1 tot en met 4 november presenteert Daan Roosegaarde namelijk het project Waterlicht.

 • Langevielebuitenbrug afgesloten

  Van 16 oktober tot en met 3 november vinden er werkzaamheden plaats op het kruispunt Looierssingel, Het Groene Woud, Zandstraat en de Langevielebuitenbrug. Op het hele kruispunt wordt de verkeersinstallatie vervangen en daarnaast wordt het kruispunt verkeersveiliger gemaakt voor fietsers.

 • Mogelijk minder WMO-vervoer en leerlingenvervoer 11 oktober

  Landelijk vindt er naar verwachting woensdag 11 oktober 2017 een staking plaats van FNV Taxi (voor meer loon). Op dit moment is niet duidelijk wat dit betekent voor het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer in de gemeente Middelburg. Mogelijk zijn er bij de vervoerder TCR minder chauffeurs aan het werk waardoor niet alle ritten doorgang vinden. De gemeente Middelburg heeft hier geen invloed op, maar wil mensen hierop attenderen zodat ze rekening kunnen houden met een beperkte dienstverlening. Scholen en ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer zijn hierover geïnformeerd.

 • Muziek carillon Lange Jan in teken van Reformatie

  Stadsbeiaardier Janno den Engelsman laat weten dat er nieuwe melodieën op het automatisch speelwerk van de Lange Jan staan. De komende drie weken staan in het teken van 500 jaar Reformatie.

 • Lood in de bodem

  Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Onderzoek van het RIVM laat zien dat lood slechter is voor de gezondheid van jonge kinderen dan we dachten. Voor Zeeland is nu een kaart ontwikkeld waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. De aandachtgebieden bevinden zich voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Dit zijn vooral de oude kernen van dorpen en steden, daarnaast ook andere bebouwde gebieden van voor de oorlog (ca. 1940). Met die wetenschap is duidelijker wanneer het goed is extra voorzichtig te zijn met eten uit eigen tuin of het laten spelen van je kinderen op de kale grond.

 • Landelijke verspreiding jodiumtabletten, niet in Middelburg

  Op 10 oktober start het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de distributie van jodiumtabletten onder de bewoners van bepaalde gebieden rond kerncentrales. De dichtstbijzijnde kerncentrales voor de inwoners van Zeeland staan in Borssele en Doel. Echter, inwoners van gemeente Middelburg die tot de doelgroep behoren, ontvangen in oktober geen jodiumtabletten van het Ministerie. Zij hebben de tabletten vier jaar geleden al ontvangen.

 • Burgemeester weer aan de slag

  Gemeente Middelburg is blij te kunnen melden dat burgemeester Harald Bergmann maandag weer is gestart met zijn werkzaamheden.

 • Middelburg Winterstad 2017

  Het programma van Middelburg Winterstad krijgt steeds meer vorm. Er zijn plannen om zowel op de Markt, Plein 1940 als op het Damplein activiteiten te organiseren.

 • Fietsenruiming voorzijde Station

  Woensdagochtend was er een fietsruiming aan de voorzijde van het NS-station. De geruimde fietsen kunnen deze week opgehaald worden.

 • Middelburg huisvest alle vergunninghouders

  Waar de gemeente Middelburg het jaar 2017 inging met een achterstand in het huisvesten van vergunninghouders en zij bovendien voor dat jaar weer een flinke taakstelling kreeg opgelegd van het Rijk, is het gelukt om al deze 117 mensen te huisvesten.

 • Toekomst uitvoering Jeugdwet en WMO in Middelburg

  Porthos is op 1 januari 2015 van start gegaan als het centrale loket voor toegang tot zorg en ondersteuning op Walcheren. De Middelburgse gemeenteraad besloot dit voorjaar om een versnelde doorontwikkeling in te zetten en de taken op het gebied van de WMO en Jeugdhulp anders te organiseren. De raad wil dat er meer ruimte komt voor de zorgprofessionals en dat er meer aandacht is voor preventie en monitoring. Na overleg met onder meer zorgprofessionals ligt er nu een concreet voorstel dat het Middelburgse college van B&W aan de gemeenteraad voorlegt. Die neemt hierover op 23 oktober 2017 een besluit.

 • Werkzaamheden kruisingen Schroeweg en Het Groene Woud

  Van 25 september tot en met 13 oktober voert het bedrijf Dynniq werkzaamheden uit om op diverse kruisingen de verkeersinstallaties te vervangen.

 • Gemeente onderzoekt bestrating Pottenbakkerssingel

  Gemeente Middelburg voert momenteel een onderzoek uit naar de tegels op de Pottenbakkerssingel.