Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • Toekomst uitvoering Jeugdwet en WMO in Middelburg

  Porthos is op 1 januari 2015 van start gegaan als het centrale loket voor toegang tot zorg en ondersteuning op Walcheren. De Middelburgse gemeenteraad besloot dit voorjaar om een versnelde doorontwikkeling in te zetten en de taken op het gebied van de WMO en Jeugdhulp anders te organiseren. De raad wil dat er meer ruimte komt voor de zorgprofessionals en dat er meer aandacht is voor preventie en monitoring. Na overleg met onder meer zorgprofessionals ligt er nu een concreet voorstel dat het Middelburgse college van B&W aan de gemeenteraad voorlegt. Die neemt hierover op 23 oktober 2017 een besluit.

 • Middelburg op televisie

  Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 september ontvangt onze stad Omroep MAX voor het maken van twee dagelijkse live TV-uitzendingen.

 • Werkzaamheden kruisingen Schroeweg en Het Groene Woud

  Van 25 september tot en met 13 oktober voert het bedrijf Dynniq werkzaamheden uit om op diverse kruisingen de verkeersinstallaties te vervangen.

 • Voorlopig ontwerp Molenwaterpark

  Donderdagavond 21 september presenteerde Jan van Minnebruggen van Bosch Slabbers landschapsarchitecten namens de bewonerswerkgroep en de gemeente het voorlopig ontwerp voor het Molenwaterpark. De enige grote groene ruimte in de binnenstad van Middelburg zoals hij dat benoemde. Graag tonen we ook aan jullie hoe het ontwerp van het eigentijdse stadspark met het uitbreiden van parkeerplaatsen in de omgeving eruit kan komen te zien en geven we hierbij een toelichting.

 • Burgemeester Bergmann mag naar huis uit het ziekenhuis

  Wij zijn opgelucht u te kunnen melden dat burgemeester Bergmann het zaterdagmorgen 16 september goed genoeg maakte om naar huis te kunnen uit het ziekenhuis.

 • Nieuwe melodieën op carillon

  Stadsbeiaardier Janno den Engelsman laat weten dat er drie nieuwe werken op het automatisch speelwerk van het carillon in de Lange Jan staan.

 • Gemeente onderzoekt bestrating Pottenbakkerssingel

  Gemeente Middelburg voert momenteel een onderzoek uit naar de tegels op de Pottenbakkerssingel.

 • Informatiebijeenkomst Middelburg HartveiligWonen

  Gemeente Middelburg is aangesloten bij HartveiligWonen. Met HartveiligWonen verbetert de gemeente de acute zorg met een krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een circulatiestilstand, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. De gemeente start dit jaar met het uitbreiden van dit belangrijke netwerk. Op maandag 25 september begint om 19.30 uur in het stadskantoor een bijeenkomst over HartveiligWonen.