Gedichten van stadsdichter Karel Leeftink

Gemeente Middelburg heeft haar eigen stadsdichter: Karel Leeftink. De stadsdichter dicht over actuele gebeurtenissen, evenementen en dingen die hem opvallen.

Karel Leeftink maakte januari 2015 zijn debuut tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Middelburg. Hieronder leest u de gedichten die hij tot nu toe als stadsdichter heeft geschreven.

Paradijs gemold

de spotvogels en braamsluipers en kleine karekieten
de fitissen en grasmussen zij weten nog van niks
de rietzangers en tuinfluiters die kleine muzikanten
die in onkruid en in ruigte in opslag en in slootkanten
het krieken van de dag in mei de lente zingen doen

in eenvoud en bescheidenheid sober en ingetogen
dan weer jolig en uitbundig uitgelaten en komiek
een lentepoëzie krassen in rijkelijke liederen   
die clowns narren en schilders zijn speellieden en artiesten
die mateloos en tomeloos de lente dansen doen

die argeloos nog en onwetend straks naar het noorden vliegen
gedreven door het verlangen dat hun kleine lijfjes voert
door woestijnen wouden wateren en woeste bergketens
dan uitgeput en afgemat met slechts de wil het leven
opnieuw te doen geboren en de lente juichen doen

om aan de eens groene stadsrand dan te aarzelen en te weifelen
want wat hun huis en haard ooit was - de struiken en struweel -
is gesloopt vernield geruïneerd gemold kapot geslagen
opgeruimd betegeld afgevoerd bebouwd en afgegraven
kortom, keurig netjes door de stad voorgoed totaal verziekt

 

Karel Leeftink
Stadsdichter

 

 

Overige gedichten

 

Karel LeeftinkStadsdichter Karel Leeftink

"Als geboren Vlissinger is Middelburg de stad geweest, waarin ik opgegroeid en groot geworden ben, een steeds weer thuiskomen in een leven dat alle kanten op kan, een stad met herinneringen, met weemoed soms en verleden, een stad met een heden en toekomst, die groot genoeg is om woorden te vinden en klein genoeg om in woorden te vangen. Niet getrouwd met haar, woon ik wel samen met deze stad, soms is die relatie wat gespannen, maar in essentie altijd vertrouwd. Het is een eer Middelburg in al zijn aspecten te mogen verwoorden en vast te leggen en aan de vaak onwetende wereld te tonen."