Gedichten van stadsdichter Karel Leeftink

Gemeente Middelburg heeft haar eigen stadsdichter: Karel Leeftink. De stadsdichter dicht over actuele gebeurtenissen, evenementen en dingen die hem opvallen.

Karel Leeftink maakte januari 2015 zijn debuut tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Middelburg. Hieronder leest u de gedichten die hij tot nu toe als stadsdichter heeft geschreven.

Wie ben ik?

of waren het de as en het stof van het uiteengereten uur
dat ons vriend en vijand alsof eensgezind en afgesproken
met grom en gram sloegen wij ons beduusd voegden
in de plots gescheurde rand van een wereld
die wij meenden te kennen maar nooit echt de onze
was geweest - weggehoopt en weggebeden, misschien -
want waar het naar toe moest wisten we niet
laat staan waar het heen zou gaan
maar wie ben ik te oordelen

en dat nieuwe bezems schoon zouden vegen zo schoon dat er
geen steen meer zou staan geen ster zou vallen geen  
schaap te tellen geen sneeuw zo wit zou zijn of hij smolt
alleen de nachtegalen zongen in mei zoals ook later als wij hier
zouden staan en er nog zoveel tranen niet gehuild waren
auto’s midden op straat stil vielen en vergeten voorkomen werd
in een afgesproken zwijgen slikken snuiten en kuchen
maar wie ben ik te oordelen

ook de hemel geen antwoorden gaf of het moest het ronken zijn
soms hoog in zwarte nachten zijn zo heb ik mij laten vertellen
zoals zoveel
het Oude Volk bepakt en bezakt de weg naar het ravijn ging
en ook wij het ook niet gewusst hätten
of misschien te schouder ophalend aardappelen voor oude erfstukken
ruilden
gejatte fietsen vloekten en heimelijk radio luisterden
maar wie ben ik te oordelen

dat waren nog es tijden zei hij en eet je bord leeg want
(jaja, jij hebt bloembollen moeten eten, ik weet het
één keer overigens maar, bleek later toen we oma vroegen)
en zij had een pot paling van een soldaat aangenomen
een mof welteverstaan (geheuld)
en zo staan we hier twee minuten ongemakkelijk te zijn
om de vragen te ontlopen misschien de gelederen te sluiten
die nooit helemaal gesloten waren
opdat alles niet voor niets is geweest

Karel Leeftink
Stadsdichter Middelburg
Gedicht voorgedragen tijdens Dodenherdenking 2017

 

 

Overige gedichten

 

Karel LeeftinkStadsdichter Karel Leeftink

"Als geboren Vlissinger is Middelburg de stad geweest, waarin ik opgegroeid en groot geworden ben, een steeds weer thuiskomen in een leven dat alle kanten op kan, een stad met herinneringen, met weemoed soms en verleden, een stad met een heden en toekomst, die groot genoeg is om woorden te vinden en klein genoeg om in woorden te vangen. Niet getrouwd met haar, woon ik wel samen met deze stad, soms is die relatie wat gespannen, maar in essentie altijd vertrouwd. Het is een eer Middelburg in al zijn aspecten te mogen verwoorden en vast te leggen en aan de vaak onwetende wereld te tonen."