Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Digitale Balie Producten N t-m Z Verklaring Omtrent het Gedrag
Digitale balie
Zoeken in digitale balie

Verklaring Omtrent het Gedrag

Het aanvragen van een VOG doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP):

 

Aan het loket

U neemt mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Het aanvraagformulier ontvangt u van degene die u om een VOG verzoekt. Dit kan een werkgever zijn, een vereniging of een overheidsinstelling. Op het formulier moet zijn aangeven wat het doel van de aanvraag is. De werkgever of instantie kan het aanvraagformulier ook downloaden van de website van de Dienst Justis. Let op! Het is zelfs nodig dat iedere pagina van het formulier voorzien is van handtekening of stempel van de werkgever.

 

Elektronische aanvraag

Het is alleen mogelijk om een VOG via het internet aan te vragen als de organisatie of (toekomstige) werkgever die de VOG van u vraagt de aanvraag elektronisch start. De organisatie (of werkgever) krijgt via https://www.elovog.organisatie.dienstjustis.nl/ toegang tot het organisatiedeel van de webapplicatie. De (toekomstige) werkgever of de organisatie die van u een VOG vraagt, bereidt de aanvraag voor. U ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat van u een VOG wordt gevraagd. Via de link in deze e-mail kunt u inloggen in DigiD. U rondt de aanvraag af door aan te geven of uw gegevens juist zijn opgenomen.

 

Spoedaanvraag

Normaal  duurt een aanvraag 5 werkdagen voor u thuis bericht krijgt. Vereist uw aanvraag spoed? Neem dan de werkdag na de aanvraag contact op met de COVOG tel: 088 99 82200 of email frontdesk.justis@minvenje.nl en meldt daarbij het gekregen aanvraagnummer. Vervolgens zal de VOG, indien er niks aan de hand is, de verklaring eerder opsturen naar het huisadres.

 

Uitzonderingen ondertekening

Er zijn uitzonderingen op de regel dat de VOG door de aanvrager en diegene die het nodig heeft moet worden ondertekend. Dit zijn voor een emigratie, voor het verkrijgen van een visum of een werkvergunning, de beëdiging als advocaat en de chaffeurspas.

 

Machtiging

U kunt ook iemand machtigen om de verklaring voor u aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld handig als u tijdelijk in het buitenland verblijft. U dient beiden de machtiging te ondertekenen en een kopie van uw legitimatiebwijs van uzelf bij te voegen. De gemachtigde moet zich ook legitimeren.

 

Niet meer woonachtig in Nederland

Bent u na 8 oktober 1994 uit Nederland vertrokken? Dan moet u de aanvraag indienen bij de gemeente waar u het laatst stond ingeschreven. Als u na 8 oktober 1994 bent vertrokken moet u de aanvraag indienen bij het COVOG. U vindt een formulier hiervoor op deze pagina. 

 

Verdere procedure

De gemeente stuurt uw aanvraag naar het COVOG. Die beoordeelt de aanvraag en stuurt de verklaring naar uw huisadres. Als u heeft aangegeven dat de verklaring naar een ander adres gestuurd moet worden, dan stuurt COVOG de verklaring daarheen. De afhandeling van de aanvraag neemt maximaal vier weken in beslag. COVOG beslist namens de Minister van Veiligheid en Justitie of u een VOG krijgt. Bij een eventuele veroordeling of een openstaande zaak maakt COVOG een afweging tussen de aard van het delict en de reden van de aanvraag.


Uitgelicht


Zoeken