Ruimte

De commissie Ruimte adviseert de gemeenteraad over:

  • economische zaken
  • groenbeheer
  • infrastructuur
  • milieu
  • recreatie en toerisme
  • reiniging
  • ruimtelijke ordening
  • verkeer
  • wonen en volkshuisvesting
  • projecten: Stationsgebied en Mortiere.

 

De commissie is ingesteld door de gemeenteraad. Raadsleden zijn zelf voorzitter van een commissie. Burgemeester en wethouders worden zo nodig door de voorzitter van de commissie uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De samenstelling van de leden van de commissie is een evenwichtige vertegenwoordiging van de partijen in de raad.

Voorzitter van de commissie Ruimte: de heer P.C. (Piet) Kraan (LPM)

Commissiegriffier: Mevr. J.P. de Nooijer - van Dalen, telefoon 67 54 81.