Onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen
Onderscheidingen voor helden en redders
 

 

Koninklijke onderscheidingen

Kent u iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving? Dan kunt u die voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Deze persoon krijgt dan op Koningsdag of bij een andere gelegenheid een koninklijk lintje. Afbeelding van Koninklijke Onderscheiding

Aanvraag indienen

Voordat u een aanvraag indient, is het verstandig contact op te nemen met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De gemeente kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen.

Moment van uitreiking

Wilt u dat uw vriend/kennis/familielid tijdens de "lintjesregen" (de laatste werkdag voor Koningsdag) in het zonnetje wordt gezet? Dan moet uw voorstel uiterlijik 1 augustus voorafgaand aan Koningsdag bij de gemeente binnen zijn.

Andere gelegenheid

Is er een andere bijzondere gelegenheid waar deze persoon het lintje zou moeten krijgen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jubileumviering van de vereniging waarvoor hij/zij vele jaren vrijwilligerswerk heeft gedaan. Dan moet u uw voorstel minimaal 6 maanden vóór de beoogde uitreikdatum bij de gemeente indienen.

Hoe dient u een voorstel in?
 • U pleegt vooraf overleg met de burgemeester of de kabinetsmedewerker of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel;
 • De burgemeester brengt advies uit over het ingediende decoratievoorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning;
 • Ook deze geeft zijn of haar oordeel over het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de Civiele Orden;
 • Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding;
 • De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.
Motivering

Wanneer een voorstel tot een koninklijke onderscheiding wordt gedaan, is de motivering het belangrijkste onderdeel van het voorstel. In de motivering moet worden aangegeven wat de verdiensten zijn van diegene die wordt voorgedragen en waarom deze bijzonder zijn. De motivering moet een opsomming bevatten van de verschillende soorten activiteiten van de betrokkene, alsmede de periode waarin deze activiteiten plaats vonden (in jaartallen). Deze activiteiten dienen zo uitgebreid mogelijk te worden beschreven.

Vragen

Voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Of kijk op de website Kanselarij der Nederlandse Orden. Daar is bijvoorbeeld de folder "Ere wie ere toekomt" te downloaden. In deze folder staat meer informatie over het (aanvragen van) koninklijke onderscheidingen.

 

Onderscheidingen voor helden en redders

Iemand die een ander heeft gered of hiertoe een poging heeft ondernomen, verdient erkenning en waardering voor zijn of haar (helden)daad. U kunt een redder, of held voordragen voor een onderscheiding.

De meest voorkomende onderscheidingen zijn van het Carnegie heldenfonds en Maatschappij tot redding van drenkelingen.

 

Carnegie heldenfondsAfbeelding medaille Carnegiefonds

Het Carnegie heldenfonds onderscheidt mensen die met gevaar voor eigen leven een ander hebben gered of voor een ander in de bres zijn gesprongen. Een minderjarige held komt ook in aanmerking voor een onderscheiding als zijn/haar redding (-spoging) zonder gevaar voor eigen leven was. Vindt u dat iemand een held is? Dan kunt u die persoon voordragen. Aan de voordracht is geen tijdslimiet verbonden.

Meer informatie en aanvragen

 

Maatschappij tot redding van drenkelingen

De Maatschappij tot redding van drenkelingen onderscheidt mensen die met gevaar voor eigen leven een drenkeling uit het water hebben gered, of geprobeerd te redden.

Meer informatie en aanvragen

 

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven PenningAfbeelding Van Vollenhovenpenning

Deze penning bestaat sinds 2012 en wordt uitgereikt door de Stichting Maatschappij en Veiligheid. De stichting vindt het van groot belang dat iedereen zich inzet voor de veiligheid in onze samenleving. Daarom belonen en eren zij mensen die hier op een bijzondere wijze aan hebben bijgedragen.

De stichting is op zoek naar indrukwekkende en inspirerende verhalen over een bepaalde gebeurtenis waarbij iemand door moedig optreden een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid in de maatschappij.

Wie komt in aanmerking?

Wie kunt u aanmelden? Iedereen die:

 • Door moedig en doortastend optreden een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid van medeburgers en daarbij het verschil heeft gemaakt.
 • Van onbesproken gedrag is.
 • Bij zijn/haar optreden binnen de wettelijke normen is gebleven.
Aanmelden

Kent u iemand die door moedig optreden een bijdrage heeft geleverd aan de openbare orde en veiligheid? Dan kunt u hem/haar aanmelden voor de Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning. Aanmelden kan tot 1 november. De prijs wordt in december uitgereikt. Aanmelden kan via de website van de Stichting Maatschappij en Veiligheid.

 

Overige helden en redders

Het kan zijn dat iemand een ander heeft gered, of hiertoe een poging heeft gedaan, zonder dat hij of zij daarbij zelf in gevaar is gekomen. Vindt u dat doe persoon toch een onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar aanmelden bij de burgemeester.

De gemeente beoordeelt of er misschien een andere gemeentelijke blijk van waardering op zijn plek is, bijvoorbeeld een bijeenkomst met de held/redder en andere hulpverleners, het slachtoffer en de burgemeester om de held/redder in het zonnetje te zetten.

Aanmelden

Neem contact op met de gemeente:

Omschrijf het voorval en de reddingsactie en vermeld:

 • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer
 • naam en adres van de redder/held
 • naam en adres van het slachtoffer