College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en verzorgt de uitvoering van besluiten die de gemeenteraad neemt. Het college is verantwoording schuldig aan de raad. Het college zorgt daarnaast voor de voorbereiding van zaken waarover de raad moet beslissen. Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, financiën, sport en cultuur, maar het gemeentebeleid is een zaak van het college als geheel. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.